Start schooljaar 2018 / 2019

In augustus 2018 wordt volgens het concept Werkend Leren sbo Curaçao gestart met twee opleidingen in de techniek en een in de beveiliging. Er wordt nauw samengewerkt tussen school en bedrijfsleven en ook de ervaringen van studenten bepalen mede de koers van begeleiding en bijsturing.  Kijk bij onderstaande sectoren  voor informatie over de opleidingen! In de rechterkolom zijn  de algemene voorwaarden te downloaden, het aanmeldingsformulier en een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor leerling-medewerkers.

Formulieren &
Voorwaarden
Algemene voorwaarden

Aanmeldings

formulier

 Techniek
In augustus 2018 starten bij FEFFIK twee opleidingen in de techniek, namelijk: 
 
  • Monteur  Koudetechniek  sbo niveau 2
  • Monteur Sterkstroom Installaties sbo niveau 2

Beide opleidingen starten bij aanvang van het nieuwe schooljaar waarvoor nieuwe studenten zich kunnen aanmelden.           Klik op de bijlage voor het downloaden van de folders voor meer informatie.                    Voor studenten die deze opleidingen al gestart zijn in het schooljaar 2017/2018 verandert het programma niet.                    Volgens de planning van de opleiding gaan zij ook in het tweede schooljaar aan de slag in de praktijk bij een leerbedrijf. Zij profiteren wel al mee van de verbeterde structuur waarin meer samenwerking en afstemming tussen school en arbeidsmarkt plaats vindt.

Flyer monteur koude techniek

Flyer sterkstroom

  Horeca & toerisme                
 
Voor de hospitality sector  worden met ingang van het schooljaar 2018/2019 geen sbo- opleidingen in de vorm van Werkend Leren aangeboden. De voorbereidingen voor een vraaggestuurd aanbod zijn echter samen met de sector en het onderwijsveld inmiddels in gang gezet. De  verwachting is dat ook voor de hospitality sector in 2019 een passend aanbod beschikbaar zijn.
  Beveiliging                                                        
In augustus 2018 start een nieuwe opleiding voor de beveiligingssector, namelijk:
  •  Beveiligingsmedewerker sbo niveau 2

De invulling van de opleiding wordt mede vorm gegeven door de sector organisatie Curaçao Security Association, CSA.  Dankzij deze samenwerking delen ervaren vakmensen uit de sector hun kennis met de studenten tijdens gastlessen en vinden er excursies plaats op locatie.

 

Flyer beveiligingsmedewerker
  • Facebook Social Icon