Frequently Asked Questions

Wat is het verschil tussen Lerend Werken en Werkend Leren?

De belangrijkste verschillen op een rijtje: 

Lerend Werken

 • Bij de leerweg lerend werken omvat de beroepspraktijkvorming (BPV)  tenminste 25% maar maximaal 50% van de studieduur.

 • De theorie en zelfstudie staan meer centraal

 • De beroepspraktijkvorming bestaat (naast praktijklessen op school) uit stage. De student tekent een stage-overeenkomst en ontvangt een stagevergoeding (niet verplicht).

 • Studenten mogen niet als medewerker worden ingezet maar lopen mee met ervaren medewerkers.

 • Studenten die voor lerend werken kiezen stromen gemakkelijker door naar een (hogere) vervolgopleiding.

Werkend Leren

 • Bij de leerweg Werkend Leren omvat de beroepspraktijkvorming (BPV) tenminste 50% of meer van de studieduur.

 • De praktijk staat meer centraal

 • De beroepspraktijkvorming bestaat (naast praktijklessen op school) uit een leerbaan. De student tekent een arbeidsovereenkomst en ontvangt minimumloon.

 • Studenten gaan als leerlingmedewerker onder begeleiding aan het werk in de praktijk.

 • Studenten die kiezen voor werkend leren kunnen na het behalen van het diploma aan de slag op de arbeidsmarkt.

 

Voor welke opleidingen kan Werkend Leren worden gekozen?

Binnen de samenwerking met Impacto biedt FEFFIK met ingang van het schooljaar 2018/2019 de volgende opleidingen aan :

 • Monteur sterkstroominstallaties sbo 2

 • Monteur koudetechniek sbo 2

 • Beveiligingsmedewerker 2

Het is de ambitie om dit aanbod om korte termijn uit te breiden. Met name voor opleidingen richting horeca en toerisme, waar veel vraag naar is.

De RKMTS biedt ook opleidingen volgens de leerweg Werkend Leren aan.                                            Voor meer informatie : mts@rkcs.org, tel. + 7375000

Er werden toch al overeenkomsten gesloten tussen school, student en leerbedrijf? Wat is de meerwaarde dat Impacto?

Doordat Impacto als centrale schakel tussen leerbedrijven en scholen functioneert is er eenduidigheid in afspraken, begeleiding en beloning. Impacto werft de leerbedrijven en voorkomt dat opleidingen zonder toekomstperspectief worden aangeboden in deze leerweg.

Wie betaalt het salaris uit?

De arbeidsovereenkomst wordt getekend tussen de student en Impacto. Impacto betaalt het salaris uit. De gebruikelijke rechten en plichten als medewerker zijn van toepassing.

Moet er doorgewerkt worden in vakanties en weekenden?

De vakantiedagen van het bedrijf zijn leidend. Dus in schoolvakanties wordt doorgewerkt (en natuurlijk ook betaald) en bij beroepen waarvoor ook in weekenden en avonden wordt gewerkt zoals horeca geldt hetzelfde.

Wie bepaalt of je wordt toegelaten tot de opleiding?

De gebruikelijk toelatingsvoorwaarden en vooropleidingseisen van de betreffende scholen blijven van toepassing. Echter aanvullend wordt tijdens een intakegesprek geselecteerd op motivatie en onderbouwing van de keuze voor het beroep. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan word je toegelaten.

Wie helpt de studenten als er problemen zijn tijdens de werkperiode?

Er worden afspraken gemaakt en deze worden vast gelegd tussen leerbedrijf, school en Impacto. Vakdocenten bezoeken regelmatig het leerbedrijf en indien het leerbedrijf haar afspraken niet na kan komen dan zorgt Impacto voor een vervangend leerbedrijf.

 

 

 • Facebook Social Icon