Begeleiding van student

Professionele begeleiding tijdens de praktijkperiode is cruciaal voor het succes van Werkend Leren. De scholen stellen vakdocenten en begeleiders aan die met het leerbedrijf de voortgang en beoordeling afstemmen. Samen wordt gekeken welke leerdoelen nog behaald dienen te worden, op welke manier en hoe dit getoetst wordt. Tijdens de wekelijkse 'terugkomdag' op school wordt ook aandacht besteedt aan de voortgang en is er ruimte voor reflectie en evaluatie. 

 

Maar ook van de leerbedrijven wordt de nodige inspanning verwacht. Curaçao kent momenteel geen centrale structuur voor het trainen en certificeren van leermeesters. Om de leerbedrijven en de begeleiders van de studenten optimaal voor te bereiden, worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de school. Tijdens deze bijeenkomsten komt aan bod:

  • Wat van de leerbedrijven wordt verwacht.

  • Wat leerbedrijven van de studenten mogen verwachten.

  • Hoe de begeleiding en communicatie zijn georganiseerd. 

  • Het praktijkwerkboek, de leidraad voor de samenwerking in het leerbedrijf. 

  • Technieken voor het overdragen van kennis, het geven van instructies en het beoordelen van studenten. 

Regelmatig wordt met student, leerbedrijf en docent de voortgang geëvalueerd. Resultaten en voortgangsrapportages zullen met ingang van 2019 op deze site worden gepubliceerd. 

  • Facebook Social Icon