Werkend Leren, een combinatie van vakmanschap en                                                     duurzaam beroepsonderwijs

                                                 ‘ban logr’é huntu’

Met ingang van schooljaar 2018 / 2019 starten op Curaçao meer opleidingen met de leerweg Werkend Leren SBO.

  • Studenten gaan tijdens de opleiding leren en werken in een leerbedrijf en sluiten af met een sbo diploma.

  • Bedrijven krijgen direct invloed op de vakkennis en vorming van de aankomende beroepsbevolking.

  • Scholen en bedrijven gaan meer kennis en ervaring uitwisselen waardoor de aansluiting op de arbeidsmarkt toeneemt.  

  • Centrale coördinatie, voorlichting over beroepen waaraan de arbeidsmarkt behoefte heeft en betere voorlichting over toekomstperspectieven voor jongeren.                                                                                                                   

Download hier de folder met de algemene informatie van het werkend leren.

Scholen 

In maart 2018 is een intentieverklaring voor samenwerking getekend door FEFFIK en IMPACTO, ondersteund door het bedrijfsleven.  Als eerste school gaat FEFFIK binnen deze samenwerkingsvorm tussen onderwijs en arbeidsmarkt drie beroepsopleidingen volgens het concept Werkend Leren aanbieden. De opleidingen starten in augustus 2018.                                            Kijk bij "opleidingen" voor meer informatie.

    Partners onderwijs              Werkend leren

Arbeidsmarkt

Mede dankzij de input van onderstaande partijen en onderlinge afstemming, zijn de opleidingen steeds beter in staat het onderwijs af te stemmen op de behoefte van de arbeidsmarkt.

Partners bedrijfs sectoren Werken Leren sbo Curaçao

Curaçao Security Association ( CSA )
Werkgevers uit de  beveiligingssector ondersteunen het initiatief om de opleiding Beveiligingsmedewerker sbo niveau 2 te gaan aanbieden. Een nieuwe beroepsopleiding op Curaçao waarbij veel aandacht besteed zal gaan worden aan de beroepscontext, met medewerking van het bedrijfsleven. CSA tekende ter ondersteuning de intentieverklaring tussen FEFFIK en IMPACTO om gezamenlijk de leerweg Werkend Leren breder aan te gaan bieden.
 Antiliaanse Aannemers          vereniging ( AAV )

Werkgevers, aangesloten bij aannemersvereniging AAV hebben te kennen gegeven het intitiatief te ondersteunen om meer praktijk in de technische beroepsopleidingen te brengen. AAV Tekent ter ondersteuning de intentieverklaring tussen FEFFIK en IMPACTO om gezamenlijk de leerweg Werkend Leren breder aan te gaan bieden. FEFFIK heeft twee technische opleidingen Werkend Leren sbo niveau 2 in haar aanbod.

Curaçao Hospitality & Toerism
Association ( CHATA )
Werkgevers, aangesloten bij CHATA hebben te kennen gegeven het intitiatief te ondersteunen en de belangstelling om in aanmerking te komen voor leerbedrijf is groot. Bij aanvang van het schooljaar 2018/2019 worden echter nog geen sbo-opleidingen voor de horeca of het toerisme aangeboden in de vorm van Werkend Leren. Naar verwachting zal op korte termijn bekend zijn welke opleidingen in 2019 van start zullen gaan.
  • Facebook Social Icon